Wat is Listen 'n Match?

Listen 'n Match gebruiken ter ondersteuning van Watch 'n Learn

In deze video kunt u (nadat u kort ziet dat een ander kind een bezem benoemt) zien dat Mathieu het werkwoord "étendre" (ophangen) maar niet kan benoemen. Hij zegt steeds "éteindre" wat uitdoen betekent. Hij lijkt het verschil tussen étendre en éteindre niet te horen. We nemen deze woorden (étendre, éteindre en entendre) op in Listen 'n Match en laten hem hierna nogmaals de WNL oefening doen. Hierna lukt het hem wèl.
video max