Privacy Policy

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde. De informatie mag alleen worden gedownload voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Wij spannen ons redelijkerwijs in om accurate en up-to-date informatie te geven maar wij geven geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de correctheid van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van de informatie en/of videomateriaal op deze site. 
 
Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van interactieve diensten en het bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen we in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bij het aanvragen van interactieve diensten dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze verwerken we alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. 

Wij maken tevens gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.