Intensieve week

Een intensieve week bestaat uit 5 opeenvolgende dagen waarin we zowel het kind als de ouders intensief begeleiden met als doel de ontwikkeling in korte tijd op zeer effectieve wijze te stimuleren. Elke dag bestaat uit een ochtend- en een middaggedeelte die soms worden gecombineerd als blijkt dat dit voor uw kind beter resultaat oplevert.
In de ochtend werkt de ABA-consultant met uw kind en werkt zij aan diverse vaardigheden zoals onder andere contactname, communicatie, spelvaardigheden, imitatie en zelfredzaamheid. Ook werkt zij aan het verminderen van ongewenst gedrag en leert zij uw kind instructies opvolgen.
In de middag gaat u zelf met uw kind aan de slag. U speelt met uw kind of onderneemt een activiteit met hem/haar zoals naar de speeltuin gaan of boodschappen doen. Daarbij wordt u gecoacht door de ABA-consultant.

Door deze wisselwerking tussen begeleiding van uw kind en het geven van ouderbegeleiding, is de ontwikkelingsstimulering van uw kind veel effectiever. U leert hoe u de principes thuis, in alledaagse situaties kunt toepassen. Daarnaast krijgt u veel tips en handvaten met betrekking tot het gedrag van uw kind. U leert hoe u met veel voorkomende situaties om kan gaan. Hierdoor zal uw kind minder ongewenst gedrag laten zien, meer contact met u zoeken en zal de sfeer in huis verbeteren.
Deze combinatie van begeleiding leidt dus niet alleen tot vooruitgang in de ontwikkeling van uw kind gedurende de intensieve week maar stelt u in staat deze vooruitgang ook thuis door te trekken!

Hieronder staan een aantal videovoorbeelden van intensieve weken.

Maxime - samenvatting intensieve week - Nederlands

Victor - samenvatting intensieve week - Frans (Engels ondertiteld)

Victor - 1,5 jaar later - spel aanleren