Video's Rafa

Eerste keer, november 2011:
 
Laura speelt voor de eerste keer met Rafa, zijn moeder is aan het begin van de sessie aanwezig om te zien wat Laura doet. In deze sessie zoekt Laura uit wat Rafa leuk vindt en probeert ze zichzelf aantrekkelijk te maken. Op de video is te zien dat Rafa erg vluchtig is en nauwelijks speelt. Laura volgt wat Rafa doet, probeert daarbij aan te sluiten en zoekt actief uit wat hij leuk vindt door speelgoed en activiteiten aan te bieden. In de eerste 5 minuten zie je dat Rafa speelgoed maar heel kort manipuleert, veel op en neer rent en er maar weinig interactie is.

Na een uur (vanaf 5min25) zie je dat het gedrag van Rafa veranderd is: hij is rustiger geworden en zoekt meer contact met Laura. Er zijn meer en langere momenten van interactie en Rafa vindt het duidelijk leuk om met Laura te spelen. Dit heeft Laura bereikt door Rafa te blijven volgen, aan te sluiten bij wat hij doet en dat leuker maken door iets toe te voegen, uitzoeken wat hij leuk vindt door materiaal en activiteiten aan te bieden en door zichzelf te koppelen aan leuke activiteiten.
 
Note: rond 6min30 staat Rafa tegen het raam en zit Laura bij de tafel. Er lijkt weinig te gebeuren maar Rafa maakt klanken die Laura imiteert, dit is erg slecht te horen op de video. Hierbij kijkt hij haar steeds weer aan en gaat hij lachen.
 
December 2011

Rafa een maand later, hij is tussen de eerste keer en deze keer 1 keer per week bij het ABA-Instituut geweest voor een sessie met Laura. Er is besloten om tussen het vrij spelen door met Rafa aan tafel te gaan zitten voor hele korte, eenvoudige taakjes. (zoals een ringentoren, een blok ergens in doen etc.). We hebben gezien dat Rafa door deze afwisseling alerter is en minder vluchtig tijdens vrij spel.

In deze video zie je hoe Laura in het vrij spel Rafa volgt en uitzoekt waarvoor hij gemotiveerd is en aan tafel simpele taakjes geeft. Door hem tijdens het spel te volgen en goed te observeren hoe hij reageert op haar initiatieven, is ze in staat een spelsituatie te creëeren waarin Rafa een paar minuten achter elkaar interactie aangaat met Laura. Aan tafel zie je dat Rafa gericht is op wat er gebeurt en het leuk vindt. 

 
April 2012

Caroline begeleidt de moeder van Rafa bij het afbouwen van haar prompts. Rafa leert zelfstandig spelen met pop-up. Deze video toont hoe moeilijk het is om geen hulp te geven, zodat het kind zelfstandig leert spelen.