Paul Toussaint 2e serie

Vragen
 
Download de vragen en bekijk de video.
Deze sessie was 2 maanden na het eerste bezoek.
Paul-Toussaint kan al enkele gebaren maken, maar scrollt soms.
Er zijn ook andere problemen die aan het licht komen en
de trainers krijgen hierover advies